Przezwiska Piastów w średniowieczu : z badań nad antroponomastyką historyczną

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia, Tom 16 (114) (1980) s. 151-180
Jacek Hertel

 

do góry