Główne kierunki rozwoju demograficznego ludności żydowskiej na Śląsku Cieszyńskim (do 1939 r.)

Prace Historyczno-Archiwalne, Tom 5 (1997) s. 187-208
Janusz Spyra

 

do góry