Relacje unicko-łacińskie w świetle kanonicznych wizytacji dekanalnych : (na przykładzie diecezji przemyskich obrządku unickiego i łacińskiego w XVIII w.)

Prace Historyczno-Archiwalne, Tom 20 (2008) s. 27-36
Rafał Czupryk

 

do góry