Nieznany pergamin ze zbiorów Archiwum Państwowego w Rzeszowie

Prace Historyczno-Archiwalne, Tom 21 (2009) s. 207-217
Lucjan Dyka, Grzegorz Zamoyski

 

do góry