Wspomnienia deportowanego żołnierza Szarych Szeregów Obwodu AK

Rocznik Mińsko-Mazowiecki, Tom 4, Numer 1 (1997-1998) s. 219-240
Henryk Konowrocki

 

do góry