Comments on “Hermeneutics and the Cognitive Sciences” = Komentarze do tekstu: „Hermeneutyka i nauki kognitywne”

Avant : pismo awangardy filozoficzno-naukowej, Tom [2], Numer 2 (2011) s. 193-196, 85-88
Andrzej Kapusta, Marek Pokropski , Nelly Strehlau (tł.), Joanna Kucharska (tł.)

 

do góry