"Exordium" w łacińskich żywotach świętych z IV i V wieku

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia, Tom 31 (330) (1999) s. 179-199
Przemysław Nehring

 

do góry