"Nałęcze wielkopolscy w średniowieczu. Generalogia, uposażenie i rola polityczna w XII-XIV w.", Jan Pakulski, "Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu 80/3". 1982 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze. Commentationes, Tom 28 (1983) s. 265-266
Grażyna Klimecka , Jan Pakulski (aut. dzieła rec.)

 

do góry