Handel zagraniczny ZSRR w latach 1917-1941

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 27 (1992) s. 121-139
Elżbieta Szczepanik

 

do góry