Pomiędzy ruchem społecznym w skali regionalnej a protopartią i partią regionalną : kilka refleksji na tle zmian reprezentacji politycznej w regionach Europy

Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa, Tom 3 (2012) s. 28-46
Jacek Wódz

 

do góry