Powołanie Józefa Piłsudskiego do Tymczasowej Rady Stanu w świetle korespondencji władz austriackich (na marginesie artykułu "PH" t. 77, z. 1, s. 71-95, Świętek, R., Polityka Piłsudskiego wobec aktu 5 listopada 1916)

Przegląd Historyczny, Tom 79, Numer 3 (1988) s. 531-537
Jerzy Kochanowski , R. Świątek (tł.)

 

do góry