Zgon Jadwigi Turowicz

Afisz Starego Teatru, Tom 1, Numer 2 (1945/1946) s. 15

 

do góry