Księga obrzędów dla króla Mieszka II (około 1025). Düsseldorf, Universitätsbibliothek, C 91

Studia Źródłoznawcze. Commentationes, Tom 28 (1983) s. 163-172
Bogdan Bolz

 

do góry