Przemiany ustrojowo-organizacyjne Izbyt Przemysłowo-Handlowej w Krakowie w latach 1945-1951 i jej akta

Archeion : czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym, Tom 43 (1966) s. 181-199
Aniela Kiełbicka

 

do góry