Obchody 50 rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej w Poznaniu i Wielkopolsce

Kronika Miasta Poznania : kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania : organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania, Tom 36, Numer 2 (1968) s. 5-16
Tadeusz Wysocki, Henryk Ziętek

 

do góry