Tryumf Poznański na radosną wiktoryę K. Jego M. po wzięciu Smoleńska, który się odprawował dnia 3 lipca 1611 : (dokończenie)

Kronika Miasta Poznania : kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania : organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania, Tom 2, Numer 7/8 (1924) s. 139-141
Antoni Bederski

 

do góry