Kościelne stowarzyszenia i ruchy w prawie kanonicznym

Analecta Cracoviensia : [studia philosophico-theologica edita a professoribus Cracoviae], Tom 34 (2002) s. 505-514
Józef Rapacz

 

do góry