Biskup krakowski Maur (1110-1118)

Studia Waweliana, Tom 2 (1993) s. 5-12
Jacek Urban

 

do góry