Mjr w st. spocz. mgr Kazimierz Zieliński : (1927-1991)

Rocznik Międzyrzecki, Tom 25 (1993) s. 223-226
Bogusław Cydejko, Ewa Stachowska-Musiał

 

do góry