Idee kantowskie w filozofii matematyki XX wieku

Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, Tom 24 (1978) s. 167-213
Izydora Dąmbska

 

do góry