Pokłosie uroczystości jublileuszowych : Walery Pisarek : 65 lat życia i 40 lat pracy naukowej

Rocznik Historii Prasy Polskiej, Tom 1, Numer 1-2 (1998) s. 285-293
Sylwester Dziki

 

do góry