Pooziom produkcji chłopskiej w Niemczech w okresie rozwiniętego feudalizmu (XII-XIII w.)

Kwartalnik Historyczny, Tom 88, Numer 1 (1981)
Ulrich Bentzien

 

do góry