Ku Rzeczpospolitej wielu narodów i wyznań. Katolicy i prawosławni w późnośredniowiecznej Polsce

Średniowiecze Polskie i Powszechne, Tom 1 (1999) s. 153-176
Jerzy Strzelczyk

 

do góry