Próby podniesienia rentowności dóbr międzyrzeckich przez Aleksandrę Potocką w latach 1844-1860

Rocznik Międzyrzecki, Tom 25 (1993) s. 41-79
Stanisław Jarmuł

 

do góry