Okruchy zwierciadła

Kwartalnik Filmowy, Tom 17/18, Numer 9-10(69-70) (1995/1996) s. 17-49, 311
Marina Tarkowska

 

do góry