Virtus jako ideał życiowy w piśmiennictwie przedcycerońskim

Roczniki Humanistyczne, Tom 16, Numer 3 (1968) s. 73-92
Krystyna Stawecka

 

do góry