Kongres Słowiański w Belgradzie 8-11 (16) grudnia 1946 r.

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Tom 37 (2002) s. 177-194
Leszek Sławomir Pręcikowski

 

do góry