Standardowe rachunki nazw z funktorem Leśniewskiego

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Logika, Tom 1 (224) (1991) s. 5-29
Andrzej Pietruszczak

 

do góry