Piotr Wysz jako nie znany autor dzieł filozoficznych

Analecta Cracoviensia : [studia philosophico-theologica edita a professoribus Cracoviae], Tom 24 (1992) s. 53-67
Mieczysław H. Markowski

 

do góry