Pierwszy Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Archiwistów Polskich

Archeion : czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym, Tom 43 (1966) s. 259-260

 

do góry