Personalizm Karla Rahnera a personalizm Karola Wojtyły w sporze o teologię moralną

Analecta Cracoviensia : [studia philosophico-theologica edita a professoribus Cracoviae], Tom 32 (2000) s. 89-100
Tadeusz Biesaga

 

do góry