Bohater roku : scenariusz filmowy

Dialog : miesięcznik Związku Literatów Polskich, Tom 30, Numer 4 (1985) s. 5-41
Feliks Falk

 

do góry