Spisy ludności dotyczące II wojny światowej w zasobie Archiwum Państwowego w Rzeszowie

Prace Historyczno-Archiwalne, Tom 12 (2002) s. 257-284
Zbigniew Irzyk, Marek Gieroń

 

do góry