Obraz kobiety w sztuce średniowiecza

Spotkania z Zabytkami, Tom 27, Numer 12 (202) (2003) s. 8-10
Małgorzata Kempa

 

do góry