"Studier i toldregnskabsmateriale i begyndelsen af 16. arhundrede. Med saerligt henblin pa dansk okseeksport", Poul Enemark, Aarhus 1971 : [recenzja]

Zapiski Historyczne : poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich, Tom 41, Numer 2 (1976) s. 118-124
Bogdan Wierzba , Poul Enemark (aut. dzieła rec.)

 

do góry