Małopolska elita władzy w okresie Ludwika Węgierskiego w Polsce w latach 1370-1382

Studia Historyczne, Tom 36, Numer 4 (1993) s. 415-427
Jacek Gzella

 

do góry