"Z badań nad zasiedleniem południowej Wielkopolski i Dolnego Śląska w starszych fazach wczesnego średniowiecza", Z. Hilczerówna, Studia z dziejów osadnictwa, t. VI, 1968, s. 62-79 : [recenzja]

Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, Tom 24, Numer 2 (1969) s. 301-302
L. T. , Z. Hilczerówna (aut. dzieła rec.)

 

do góry