Odbudowa kościoła św. Katarzyny w wilnie przez architekta Jana Krzysztofa Glaubicza

Biuletyn Historji Sztuki i Kultury : kwartalnik wydawany przez Zakład Architektury Polskiej i Historji Sztuki Politechniki Warszawskiej, Tom 2, Numer 3 (1933/1934) s. 222-225
Stanisław Dąbrowski

 

do góry