"Warmiacy i Mazurzy w PRL. Wybór dokumentów. Rok 1945", przygotował do druku Tadeusz Baryła, Olsztyn 1994 : [recenzja]

Zapiski Historyczne : poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich, Tom 62, Numer 1 (1997) s. 172-178
Mirosław Golon , Tadeusz Baryła (aut. dzieła rec.)

 

do góry