Wpływ I wojny światowej na procesy demograficzne w pruskiej prowincji Pomorze do 1925 roku. Część II

Zapiski Historyczne : poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich, Tom 67, Numer 3-4 (2002) s. 107-143
Dariusz Szudra

 

do góry