Nowa seria pracowników naukowo-badawczych w archiwach państwowych.

Archeion : czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym, Tom 43 (1966) s. 261-263

 

do góry