Sympozjum w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica : "Tendencje i główne kierunki zmian w polskim prawie pracy"

Notatki Płockie : kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego, Tom 48, Numer 3 (196) (2003) s. 55-57
Lilianna Kluska

 

do góry