Prebenda przy kościele Św. Benedykta na Górze Lasoty pod Krakowem a związki rodzinne małopolskiej elity władzy w końcu XIII w.

Roczniki Historyczne, Tom 62 (1996) s. 169-181
Jan Wroniszewski

 

do góry