Rosja - Zachód we współczesnej rosyjskiej prozie "wiejskiej"

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Rosjoznawcze, Tom 4 (332) (1999) s. 109-139
Bożena Żejmo

 

do góry