Elementy ekspresjonizmu i surrealizmu w operze i dramacie muzycznym

Muzyka : kwartalnik Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Tom 16, Numer 4 (63) (1971) s. 3-23
Krystyna Chomińska, Józef M. Chomiński

 

do góry