Zwyczaj bicia w kocioł podczas procesji eucharystycznych : studium na podstawie badań terenowych w Łowickiem

Polski Rocznik Muzykologiczny, Tom 4 (2005) s. 167-194
Jacek Juchowski

 

do góry