Metaloznawcze badania wyrobów żelaznych z cmentarzysk ciałopalnych w Błoniu, pow. Sandomierz i Chmielowie Piaskowym, pow. Opatów

Sprawozdania Archeologiczne, Tom 16 (1964) s. 395-409
Jerzy Piaskowski

 

do góry