Prace magisterskie napisane na bibliotekoznawstwie w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 1979-1985

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia, Tom 22 (185) (1988) s. 151-168
Zofia Mołodcówna, Halina Zgorzelska

 

do góry