Kształcenie kandydatów do pracy w archiwach w pierwszych latach Polski Ludowej : działalność Adama Stebelskiego

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia, Tom 16 (114) (1980) s. 7-28
Andrzej Tomczak

 

do góry