"Studia nad prasą polską XIX i XX wieku", Jerzy Jarowiecki, Kraków 1997 : [recenzja]

Rocznik Historii Prasy Polskiej, Tom 1, Numer 1-2 (1998) s. 252-258
Marek Szrenica , Jerzy Jarowiecki (aut. dzieła rec.)

 

do góry